INFORMACJA CELNA – kontakt
Numer infolinii: 801 470 477
lub (+48) 33 857 62 51
fax (+48) 33 857 63 83
e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

 

System ISZTAR – Informacja Taryfowa
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/browsetariff_PL?Year=&Month=&Day

Izba Celna w Łodzi
http://www.lodz.ic.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
http://www.psselodz.pl/page

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page

Narodowy Bank Polski
http://www.nbp.pl

Ministerstwo Finansów – Służba Celna
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna