Agencja Celna

 • dokonywanie odpraw celnych w eksporcie i imporcie
 • w przypadku importu oraz eksportu możliwość skorzystania z odroczonej płatności VAT wynikającej z art. 33a;
 • posiadamy zabezpieczenie tranzytowe na odprawy T-1
 • odprawy celne dla osób fizycznych obejmujące przesiedlenie mienia;
 • reprezentowanie podmiotów przed Urzędem Celnym;
 • dokonywanie zgłoszeń importowanego towaru do SANEPIDU oraz WIJHARS;
 • sporządzanie i zgłaszanie deklaracji INTRASTAT;
 • sporządzanie deklaracji akcyzowych AKC-U.

Skład Celny

 • złożenie towaru do Składu Celnego pod procedurą gospodarczą zawieszającą;
 • dokonywanie czynności zwyczajowych na terenie Składu Celnego;
 • możliwość składowania artykułów spożywczych pakowanych hermetycznie.

Magazyn Krajowy

 • przyjęcie towaru wspólnotowego do magazynu;
 • przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem magazynowanego towaru do dystrybucji;
 • przepakowanie, sortowanie, etykietowanie, paletyzowanie towaru do transportu;
 • przeprowadzenie innych czynności na magazynowanym towarze według zalecenia klienta.

Prowadzimy również Magazyn Czasowego Składowania w ramach którego, składowany jest towar na dokumencie DSK na polecenie Urzędu Celnego celem uzupełnienia dokumentów potrzebnych do jego prawidłowego zgłoszenia lub przeprowadzenia rewizji celnej.
Nasz Magazyn jest wyznaczony do poboru prób do celów SANEPID.

Upoważnienie powinna podpisać osoba wpisana do KRS lub osoba upoważniona ECIDG .
Oryginał należy dostarczyć do agencji celnej.
Opłata skarbowa za rejestrację upoważnienia wynosi 17 zł
Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy wnieść na rzecz:

Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

numer konta:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

w tytule wpisując OPŁATA SKARBOWA – UPOWAŻNIENIE DLA FOZI Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie

Upoważnienie ENG